Kulucka Makianası Nasıl Kullanılır ?

Tarih: 28.01.2023 11:33
Kulucka Makianası Nasıl Kullanılır ?

Elif kulucka olarak sizlere satışını yapmakta olduğumuz ürünler hakkında özel bilgiler sunuyoruz.Elif kulucka geniş ürün yelpazesini incelerek ürünler hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ihtiyçaınız olan kulucka makina ve aksesuarlarını sipariş verebilirsiniz.Bu yazımız sizlere kulucka makinasının kullanımı hakkında bilgiler vereceğiz.Eğer sizde kulucka işine yeni başladı iseniz blogumuzu takip ederek bu sektör hakkında her zaman güncel bilgiye ulaşabilirsiniz.Hobi olarak olsun ticaret olarak olsun kulucka işini gerçekten bilen birinden öğrenmenizde fayda olacaktır.Kulucka makinalarının kullanımı bu yüzden çok önemlidir.

2- Kuluçkahanelerin Kurulması :

1. Kuluçkahaneler hijyenik yönden tavuk çiftliklerine, tavuk mezbahanelerine, civciv büyütme yerlerine, yumurta depo ve satış yerlerine yakın olmamalıdır.

2. Bölgenin civciv talebi olmalı ve nakil imkanı kolay olmalıdır.

3. Çevrenin isteğine göre et veya yumurta yönünde civciv çıkarılmalıdır.

4. Civciv satma rekabeti ve hijyenik çalışma yönünden çevresinde başka kuluçka hane bulunmamalıdır.

5. Kuluçkahanelerin elektrik ve su problemleri olmamalıdır.

III- Kuluçka Binası ve İç Yapısı :

Modern bir kuluçkahane idare, satış ve işletme olmak üzere üç ana kısımdan teşekkül etmelidir.

Bir işletme binası aşağıdaki kısımları ihtiva etmelidir.

1- Yumurta dezenfekte odası .

2- Yumurta tasnif , muayene ve temizleme odası.

3- Yumurta muhafaza ve depo odası.

4- Kuluçka makinelerinin bulunduğu salon ( İnkibatör odası).

5- Lamba muayene odası (Karanlık oda).

6- Yumurta tablalarını yıkama ve temizleme odası.

7- Civcivlerin tasnif ve aşı odası.

8- Seksing odası.

9- İşlem odası.

10- İşçilerin soyunma odası.

Şimdi işletme binasının bölümlerini sırasıyla inceleyelim.

Yumurta Dezenfekte Odası:

Damızlık yumurtalar çiftliklerden veya kümeslerden bir vasıta ile geldikten sonra direkt olarak bu odaya alınıp, dışarıdan gelecek herhangi bir mikroba karşılık kuluçkahaneyi korumak için dezenfeksiyon yapılır. Kullanılan dezenfektan maddeler genelde; klorlu bileşikler, iyotlu bileşikler, potasyum permanganat ve formalindir. Fumigasyon m³ hesabına göre yapılır [örneğin potasyum permanganat ve formalin (%40 çözelti) 1’ e 2 oranında]. Fumigasyondan sonra gereken havalandırmanın temini için odada aspiratör veya havalandırma bacası mevcut olmalıdır. Dezenfeksiyon odasına yumurtanın giriş ve çıkışı ayrı kapılardan yapılmalıdır.

Yumurta Tasnif, Muayene ve Temizleme Odası

Dezenfekte edilen yumurtalar burada tasnif makinelerinden geçirilerek tasnif edilirler ve damızlık özelliğe sahip olanlar ayrılır diğerleri ise yemeklik olarak değerlendirilip viyollere yerleştirilip kuluçkahaneden uzaklaştırılır. İşlem sonunda bu odanın yıkanıp, temizlenip dezenfekte edilmesi gerekir.

Yumurta muhafaza ve depo odası

Tasniften geçmiş olan yumurtaların makineye koyuluncaya kadar bekletildiği yerdir. Yumurta muhafaza odasının sıcaklığı depolama süresine bağlı olmak üzere 10-15°C arasında bulunmalıdır. Odanın rutubet oranı ise sıcaklığa bağlı olarak % 74-80 arasında olmalıdır.

İnkübatör (Gelişim) ve çıkım odası

Kuluçka makinelerinin gelişim bölümlerinin bulunduğu bu odanın ortalama 22-24° C sıcaklıkta ve % 60-70 nispi nem oranında olması gerekir. Yumurtaların makineye konulup çıkarılmasında kolaylık sağlaması bakımından makinelerin ön kısmında 3-4 m’ lik bir alanın olması gerekir. Eğer dolap türü makineler kullanılıyorsa,makinenin tipine bağlı olarak arka yüz ile makine arasında 60-150 cm mesafe bırakılmalıdır. Makineler arasında en az 150 cm uzaklık olmalıdır. Tavan ile makine arasında da gerekli hava akımının sağlanması için en az 100 cm mesafe bulunmalıdır. Oda için gerekli olan havalandırma doğrudan doğruya makinelerin kapasiteleri ile ilgili olup, standart olarak kuluçka makinesine konulmuş bulunan her bir yumurta için civciv çıkışına kadar yaklaşık 7.5 gr oksijene ihtiyaç vardır. Bu yaklaşık 3-3.5 m³ havaya tekabül eder. Bu oda güneş ışınlarına maruz kalmamalı, aydınlık olmalı, zemin ve yan duvarlar temizliği kolay malzemeden yapılmalıdır.

Lamba muayene odası

Işık olmayan bir oda olmalıdır. 18. gün buraya alınan yumurtalar karanlıkta lamba muayenesine tabi tutulurlar. Tohumlu yumurtalar ayrılır.

Yıkama Odası

Bu oda kuluçka makineleri tablaları ve parçalarının yıkanmasına müsait şekilde yapılmalıdır. İlaçlama havuzu da bulunmalıdır.

Civciv Tasnif ve Aşı Odası

Civcivlerin ilk günkü kas ve göz aşıları bu odada yapılır. Satışa arz edilmek üzere burada sayılıp tasnif edilir, kutulanır. Sıcaklığı aynen inkibatör odası gibi olmalıdır.

Seksing (Cinsiyet Ayrımı) Odası

Yumurta tipi günlük civcivler burada cinsiyet ayrımına tabii tutulurlar. Kuvvetli bir ışık altında seksör tarafından yapılır.

İşlem odası

Günlük civcivlerde gayeye uygun olarak kanat kesimi, ayak tırnağı kesimi ve ibik kesimi gibi işlemler için yapılmıştır. Temizlenmesi kolay olmalıdır. Bütün bu işlemlerin birkaç kişi tarafından yapılabilmesi için geniş bir oda tercih edilir.

İşçilerin Soyunma Odası

Kuluçkahanenin girişinden sonra işçilerin günlük kıyafetlerini değiştirip iş kıyafetlerini giyebilecekleri yerdir. Ellerin ve ayakların dezenfekte edildiği kısım bulunmalıdır. Gerektiğinde yıkanma yeri de olmalıdır. Haftada bir dezenfekte edilmelidir.

Kuluçkahane Hijyeni

Kuluçka esnasında civcivlerin önemli bazı hastalık mikroplarına maruz kalmaması için kuluçkahanelerde hijyene çok önem verilmelidir. Bunun için kuluçkahane çalışanları ve kuluçkahanelerin steril durumda olması için gereken hijyen şartları yerine getirilmelidir.

Kuluçkahanenin Çalışma ve Organizasyonu

Bir kuluçkahanenin başarısı her şeyden önce sistemli ve bilgili çalışmaya bağlıdır. Bir kuluçkahanede sıra ile iyi, kaliteli yumurta temini, yumurtaların dikkatle seçilmesi, uygun şartlar da muhafazası, dikkatle tablalara dizilmesi ve nihayet iyi ayarlanmış bir kuluçka makinesinin dikkatle çalıştırılması gibi önem isteyen işler ön planda yer almalıdır. Bütün bu işlerin yolunda ve aksamadan devam etmesi yetişmiş iyi personele ve sistemli organizasyona bağlıdır.

İyi organize edilmiş bir kuluçkahanede randıman düştüğü zaman bütün sebepleri sistemli bir şekilde teker teker incelenmeli ve hatayı bularak düzeltme yoluna gidilmelidir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...
google-site-verification: googlebf5e96d622d1762b.html